Van depotonderzoek tot haalbaarheidsonderzoek
Bureau de Wierde helpt u hierbij!

ONDERZOEK & ADVIES

Als u een vraag heeft over vernieuwing of professionalisering van het museum dan doe ik eventueel samen met partners onderzoek om u te adviseren.

Onze kennis en advies betreft:

  • standplaatsonderzoek,
  • onderzoek naar de bedrijfsvoering
  • onderzoek naar museaal beleid
  • collectieonderzoek
  • collectiewaardering
  • haalbaarheidsonderzoek naar versterking van het museum in de stad of streek.

Ieder onderzoek vraagt zijn eigen specialisme en door met u in gesprek te gaan kan ik beoordelen of ik eventueel samen met mijn partners uw vraag kan beantwoorden.

Contact

De gemeente Steenwijkerland heeft Bureau de Wierde opdracht gegeven voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek project nieuw museum Steenwijk.

Dit haalbaarheidsonderzoek door bureau de Wierde is naar tevredenheid uitgevoerd en vormt de basis voor het verdere project. De samenwerking met de projectleiders Gertrude van der Veen en Taco Pauka

hebben we als professioneel en zeer prettig ervaren

~

Dennes Frikken, cultuurambtenaar, gemeente Steenwijkerland