Hoe word je een geregistreerd museum? Wat is daar voor nodig?
Bureau de Wierde helpt u hierbij!

MUSEUMREGISTRATIE

Wat is er voor nodig?

U heeft een uitnodiging gehad van Museumregister Nederland voor de herijking van uw museum. Of u wilt heel graag dat uw museum wordt geregistreerd. Hoe pakt u dat aan? Wat is er veranderd sinds de laatste herijking? En wat kunt u verwachten voor de registratie?

Er komt veel kijken bij de herijking of registratie van uw museum. Een museum moet voldoen aan de Museumnorm 2020. De Museumnorm wordt regelmatig geactualiseerd omdat maatschappelijke vernieuwingen natuurlijk onderdeel behoren te zijn van de Museumnorm.

Waar staat uw museum?

Mocht u ondersteuning willen bij de herijking van het museum of wilt u uw museum laten registreren bij Museumregister Nederland dan kan ik u daarbij adviseren en begeleiden. Wanneer uw museum al lange tijd geen herijking heeft gehad en u graag een goed inzicht wilt hebben in de stand van zaken kunt u door ons een check laten uitvoeren. Ook kan ik samen met mijn collega's u ondersteunen bij het opstellen van beleidsplannen en samen met uw medewerkers nieuw museumbeleid vormgeven.

Wat is er veranderd in 2020?

Vanaf 2020 zijn er twee nieuwe onderdelen die in voorgaande museumnormen nog niet aan bod kwamen: Informatiebeheer en Diversiteit en Inclusie. Voor deze twee onderwerpen zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld door een samenwerking van  erfgoedondersteunende instellingen.

Voor het formuleren van het informatiebeleid kan gebruik gemaakt worden van de Informatieplanner.

De Code Diversiteit en Inclusie beschrijft hoe we meer aandacht voor meer diversiteit in het museum kunnen organiseren. Met de diversiteitsscan evalueert u het diversiteitsbeleid van uw museum.

Contact

Hartelijk dank voor je inspanningen en hulp die hebben ontvangen om het predicaat “geregistreerd museum” te kunnen verkrijgen! We gaan nu zeker niet achterover leunen, maar dit is wel een mooie stap richting de toekomst • Bertrand van den Boogert en Jan Overweel, bestuursleden Streekmuseum Goeree-Overflakkee