Op zoek naar meer informatie?
Bureau de Wierde helpt u hierbij!

Informatiebronnen

Hieronder vindt u publicaties, links naar websites en video's van verschillende erfgoedondersteunende instellingen. De publicaties hieronder zijn te downloaden.

Wilt u ondersteuning neem dan contact met ons op!

Publicaties

Collectiebeleid
Een collectieplan schrijven? dat doe je zo! Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Vlaamse Gemeenschapscommissie, FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en de Museumvereniging.

Collectiewaardering
Op de Museale Weegschaal. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, mei 2013. 

Collectiebeheer en -behoud
Het binnenklimaat en het programma van eisen van erfgoedinstellingen. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2020.

Collectieonderzoek
Onderzoek naar sporen van slaverij en het koloniale verleden in de collectieregistratie. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Diversiteit en Inclusie
Code Diversiteit en Inclusie. De Code Diversiteit & Inclusie is opgesteld door de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector en is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het VSBfonds en de zes rijkscultuurfondsen.

Kijk ook hieronder voor de link naar de 2 scans voor Diversiteit en Inclusie!

Links

Risicomanagement collectie
Op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vindt u een overzicht van de 10 schadefactoren voor collectie.

Afstoten van collectie
Afstoten van collectie via de Afstotingsdatabase.

Collectie
Een overzicht van materialen en soorten collecties van de website van het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed: FARO

Informatiebeheer
De informatieplanner is een tool van OPEN/ Landelijk Contact van Museumconsulenten & Netwerk Digitaal Erfgoed, 2022.

Toolbox digitaal erfgoed: website met informatie om de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed te verbeteren

Diversiteit en Inclusie
Museum Open U. Platform voor Inclusiviteit

Scan voor diversiteit en inclusie. De Code en de bijbehorende scan voor Diversiteit & Inclusie is opgesteld door de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector en is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het VSBfonds en de zes rijkscultuurfondsen

Video's